Producenci

eBiuletyn-Newsletter

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.aglodwa.pl jest własnością firmy Aglo Dwa Sp. z o.o. z siedzibą 05-092 Łomianki ul. Kasztanowa 8, NIP: 1182091255, REGON: 146626108.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów poprzez Internet.
 3. Klientami sklepu mogą być osoby prawne i fizyczne.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.
 5. Logo graficzne stanowi własność Aglo Dwa Sp.z o.o. a jego używanie dozwolone jest wyłącznie za uprzednią zgodą pisemną.
 6. Nazwy firm oraz produktów oferowanych w sklepie należą do ich właścicieli, a ich użycie dozwolone jest wyłącznie w porozumieniu z podmiotem dysponującym prawem własności.
 7. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest:
 • aktywne konto e-mail
 • łącze internetowe
 • przeglądarka internetowa
 1. Użytkownik sklepu internetowego www.aglodwa.pl zobowiązany jest do korzystania ze sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podejmowania działań mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie sklepu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik sklepu internetowego www.aglodwa.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na ich przechowywanie w bazie Aglo Dwa Sp.zo.o., zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., nr. 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami). Dane klienta sklepu przechowywane są wyłącznie pod kątem realizacji zamówień oraz prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych i reklamowych dla użytkowników sklepu.
 2. Każdy klient sklepu ma prawo do weryfikacji, modyfikacji bądź usunięcia swoich danych osobowych z bazy sklepu.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SKLEP

 1. W celu ułatwienia korzystania ze sklepu i składania zamówień firma udostępnia każdemu użytkownikowi jego własne konto („Moje konto”) oraz „koszyk”
 2. Funkcja „Moje konto” polega na zarejestrowaniu się w bazie danych i stworzeniu unikalnego konta zabezpieczonego hasłem. Usługa ta polega na możliwości edycji i poprawiania swoich danych, składania zamówień bez ponownego wpisywania danych oraz sprawdzania historii zamówień.
 3. „Koszyk” to opcja, w której w każdej chwili można podejrzeć wybrane przez siebie produkty, zmienić ilość bądź całkowicie usunąć z koszyka. W przypadku korzystania z „koszyka” bez zalogowania się (braku aktywnego „mojego konta”) każdorazowo przy składaniu zamówienia potrzebne jest podanie danych osobowych.
 4. Usługi „Moje konto” oraz „koszyk” świadczone są nieodpłatnie.
 5. Wszelkie uwagi, niedogodności i problemy związane z użytkowaniem strony prosimy zgłaszać pod adres mailowy : sklep@aglodwa.pl

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedaż poprzez sklep internetowy odbywa się na zasadach określonych w regulaminie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją w/w regulaminu.
 2. Aby złożone zamówienie zostało przyjęte do realizacji konieczne jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól odpowiednimi danymi. W przypadku klienta, który korzysta z usługi „Moje konto” zostaną użyte dane podane podczas procesu rejestracji.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia i otrzymaniu płatności za towar (z wyjątkiem towarów opłacanych przy odbiorze oraz płatnych przelewem z przedłużonym terminem płatności).
 4. W momencie spełnienia warunków z punktów 3 i 4 dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Realizacja zamówienia możliwa jest w momencie gdy zamówiony towar dostępny jest na magazynie (2 dni od złożenia zamówienia), w przypadku niedostępności zamówionych produktów realizacja przedłużona zostaje do czasu 5 dni.
 6. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy firmy (08:00-16:00). W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 16 zostanie ono rozpatrzone kolejnego dnia roboczego.
 7. Zamówione towary dostarczane są na trzy sposoby:
 • dostarczenie pod wskazany adres przez naszego kierowcę (na terenie woj. mazowieckiego)
 • dostarczenie przez kuriera 
 • odbiór osobisty
 1. Towary, za które klient dokonuje przedpłaty, będą wydawane/wysyłane dopiero po potwierdzeniu płatności.
 2. Dział „promocje” obejmuje produkty aktualnie sprzedawane po niższej niż zwykle cenie. Liczba towarów objętych promocją jest ograniczona, a realizacja następuje według kolejności złożonych zamówień, do wyczerpania zapasów.
 3. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT bądź paragon.

 

DOSTAWA I CZAS OCZEKIWANIA

 1. Działamy na terenie całego kraju, dostarczając towary przy współpracy z firmą kurierską.
 2. Na terenie Warszawy towary rozwozimy własnym transportem.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia.
 4. W przypadku braku zamówionych produktów na magazynie czas realizacji może wydłużyć się do 5 dni roboczych.
 5. Przy zamówieniu na łączną kwotę 200 zł netto i większą, klient zwolniony jest z kosztów dostawy. W przypadku zamówień mniejszych niż 200 zł netto, klient ponosi koszty opłaty transportowej w wysokości 14 zł netto (17,22 zł brutto).
 6. Towary, za które dokonywana jest przedpłata, są wysyłane po otrzymaniu płatności.
 7. Na czas dostarczenia przesyłki składają się:
 • przygotowanie towarów do wysyłki
 • dostarczenie towaru do klienta
 1. W przypadku wydłużenia czasu dostarczenia zamówienia, klient zostaje poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Podane ceny wyrażone są w polskim złotym.
 2. Ceny widniejące przy produktach oznaczone są jako:
 • ceny netto
 • ceny brutto (zawierające podatek VAT).
 1. Formy płatności:
 • przedpłata na konto
 • płatność przy odbiorze przesyłki
 • płatność przelewem z przedłużonym terminem

 

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Do momentu wystawienia faktury klient ma prawo do dokonywania wszelkich zmian w zamówieniu.
 2. Klientom będącym osobami fizycznymi dokonującymi zakupu do celów nie mających bezpośredniego związku z ich działalnością zawodową bądź gospodarczą przysługuje prawo ustawowe do odstąpienia od umowy. Prawo to wykonuje się w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy przez złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, umowa uznana jest za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie nienaruszonym . Klient ma obowiązek (w terminie 14 dni) zwrócić towar na swój koszt, zaś sklep – zwrócić uiszczoną przez klienta kwotę.
 3. Zwroty towaru wysyłane są na koszt Aglo Dwa wyłącznie w przypadku winy po stronie firmy. W każdym innym przypadku zwrot dokonywany jest na koszt nadawcy.
 4. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, klientowi przysługuje prawo do reklamacji (w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania towaru). Nie uchybia to uprawnieniom konsumenta określonym w ustawie z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r., nr. 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).
 5. Każda reklamacja jest rozpatrywana w sposób indywidualny. Czas trwania rozwiązania jest uzależniony od rodzaju towaru, wad oraz dostępności na magazynie bądź u producenta.
 6. W przypadku zamówień wysyłanych kurierem zalecane jest sprawdzenie zawartości przesyłki przy odbiorze, w obecności kuriera i w razie konieczności sporządzenie ewentualnego protokołu szkody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Firma Aglo Dwa Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działalności sklepu ze względu na prace administracyjne.
 2. Produkty widniejące na zdjęciach mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.
 3. Informacje dotyczące towarów, ich właściwości, specyfikacji itd. pochodzą z materiałów publikowanych lub udostępnionych przez producenta. Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, istnieje możliwość pojawienia się błędów, które niezwłocznie po wykryciu zostaną usunięte.
 4. Aglo Dwa Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Każda zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie sklepu. Wszystkie zamówienia złożone i niezrealizowane przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian będą realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu przed zmianami. Jedynie na życzenie klienta zamówienie może być zrealizowane zgodnie z nowym brzmieniem regulaminu.
 5. Firma Aglo Dwa Sp.zo.o.l zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów zamieszczonych na stronie. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Firma Aglo Dwa Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do całkowitego wycofania poszczególnych towarów ze swojej oferty.
 7. Zawartość sklepu www.aglodwa.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 8. W zakresie nie określonym w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustaw: z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., nr. 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr. 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), ustawy z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r., nr. 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., nr. 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami), z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1173).
 9. Dokładamy wszelkich starań by niniejszy regulamin pozostawał w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa zgodności z przepisami dotyczącymi konsumentów. W przypadku, gdyby którakolwiek z klauzul regulaminu łamała prawa konsumenckie (klauzule abuzywne), należy rozumieć, że skierowana jest wyłącznie do klientów sklepu nie będących konsumentami.